Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Studentë të pranuar në mënyrë plotësues në konviktet e studentëve në vitin akademik 2020/2021

Studentë të pranuar në mënyrë plotësues në konviktet e studentëve në vitin akademik 2020/2021

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall rezultatet nga Konkursi i përsëritur për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërorë të studentëve dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin akademik 2020/2021, shpallur më 27.10.2020.

- studentë të pranuar të vitit të parë (brucoshat)

- studentë të pranuar të vitit të dytë dhe viteve më të larta të studimeve

- studentë të pranuar - Shtip

- studentë të pranuar - Manastir, Prilep, Ohër

Ankesat në lidhje me rezultatet dorëzohen në arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, bul. „Shën Kirili dhe Metodi ”nr. 54, Shkup në afat prej 5 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve.

Jua rikujtojmë edhe njëherë:

* STUDENTËT NGA KËTO LISTA TË SHPALLURA QË NDJEKIN MËSIM TË KOMBINUAR (ONLINE DHE ME PRANI FIZIKE) NË INSTITUCIONIN E ARSIMIT TË LARTË KU JANË TË REGJISTRUAR, MUNDEN MENJËHERË TË VENDOSEN NË KONVIKTET E STUDENTËVE

* STUDENTËT NGA KËTO LISTA TË SHPALLURA QË NDJEKIN VETËM MËSIM ONLINE (PA PRANI FIZIKE) TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË KU JANË TË REGJISTRUAR, NUK MUND TË VENDOSEN NË KONVIKTET E STUDENTËVE DERI NË NJOFTIMIN NË VIJIM.

[ Wednesday, November 11, 2020 ] [ 177 ]

 

Konkursi


1/20/2021
Back to top
Close Offcanvas Sidebar