Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Orari i orëve mësimore në RTM (arsim fillor)

Orari i orëve mësimore në RTM (arsim fillor)

 

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË PARË

,Picture - 1

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË DYTË

 ,Picture - 2

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË TRETË

 ,Picture - 3

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË KATËRT

 ,Picture - 4

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË PESTË

 ,Picture - 5

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË GJASHTË

 ,Picture - 6

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË SHTATË

 ,Picture - 7

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË TETË

 ,Picture - 8

ORARI PËR NXËNËSIT E KLASËS SË NËNTË

,Picture - 9

[ Wednesday, September 30, 2020 ] [ 507 ]

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar