Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Plani dhe protokollet për fillimin e vitit shkollor 2020/2021

Plani dhe protokollet për fillimin e vitit shkollor 2020/2021

 

 Protokoll per veprim ne shkollat e mesme
 Algoritmi si procedure neper shkolla ne rast se shfaqen nxenes me simptoma
 Protokoll per veprim te shkollave fillore
 Plani per mbajtjen e mesimit ne shkollat fillore dhe te mesme ne vitin shkollor 2020/2021
 Kovid report
 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2020/2021 öğretim yılında yüz yüze eğitimin gerçekleşmesine ait ilöğretim okullarında hareket etme protokolü (TR)
 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2020/2021 öğretim yılında yüz yüze eğitimin gerçekleşmesine ait orta okullarda hareket etme protokolü (TR)
 Ilk ve orta okullarda 2020/2021 eğitim yılında öğretimin gerçekleşmesine ait plan (TR)
 Kovid-19 belirtisi olan/ şüpheli/pozitif olan öğrencinin bulunması durumunda okullarda hareket etmeye ait algoritma (TR)
 Protokol o postupanju osnovnih škola u Republici Sjevernoj Makedoniji za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa s fizičkim prisustvom učenika u školskoj 2020/2021 godini (BS)
 Protokol za postupanje u srednjim školama u Republici Sjevernoj Makedoniji o realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa s fizičkim prisustvom učenika u školskoj 2020/2021 godini (BS)
 Plan o održavanju nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2020/2021 godini (BS)
 Протокол за поступање основних школа у Републици Северној Македонији за реализацију васпитно-образовног процеса са физичким присуством ученика у школској 2020/2021 години (SR)
 Agoritam za postupanje u školama u slučaju pojave učenika (BS)
 Протокол за поступање средњих школа у Републици Северној Македонији за реализацију васпитно-образовног процеса са физичким присуством ученика у школској 2020/2021 години (SR)
 План одржавања наставе у основним и средњим школама у школској 2020./2021 години (SR)
 Алгоритам за поступање у школама у случају појаве ученика са симптомима, сумњивог/позитивног на covid-19 (SR)
[ Wednesday, September 2, 2020 ] [ 1050 ]

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar