Lajme dhe Ngjarje

 

Në mënyrë të vazhdueshme avancohen të drejtat e nxënësve me vështirësi, shkollat ​​bëhen mjedis inkluziv ku të gjithë fëmijët janë të barabartë 12/2/2022
 
Vendime në shpallje interne për avancimin e nëpunësve administrativ në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës 12/2/2022
 
MASH: dhuna në shkolla është e papranueshme, së bashku të vazhdojmë të ndërtojmë mjedis shkollor të qetë dhe harmonik 12/2/2022
 
Shaqiri: Urime për udhëheqësinë e Universitetit Shtetëror të Tetovës, të vazhdojnë me arsimimin e suksesshëm të kuadrove cilësore 12/2/2022
 
MASH po intensifikon shpërndarjen e teksteve shkollore për nxënësit e shkollave fillore 12/2/2022
 
Aliu: Aftësitë e gjelbërta janë të rëndësishme për ruajtjen e resurseve natyrore dhe mirëqenien për qytetarët 12/1/2022
 
MASH: Nxënësit e shkollave të mesme masivisht shfrytëzuan aplikacionin elektronik për bursa, po përshpejtojmë digjitalizimin e shërbimeve 12/1/2022
 
MASH: Korniza Nacionale e Kualifikimeve është “dosje” e rëndësishme për aftësitë e fituara dhe për rezultatet e procesit arsimor të çdo qytetari 12/1/2022
 
Rezultatet e kundërshtimeve për akomodim në konviktet për studentë në Shtip 12/1/2022
 
Tekstet shkollore për nxënësit e klasave të ulëta kanë përdorim të njëhershëm, pjesa tjetër e teksteve sipas Ligjit përdoret më së shumti 5 vjet 12/1/2022
 
 
1 / 136 1 2 3 ..