Lajme dhe Ngjarje

 

MASH: çdo tekst shkollor botohet pasi të ketë kaluar të gjithë filtrat në procedurën për përgatitjen dhe të merrë miratimin përfundimtar nga Komisioni Nacional i Teksteve Shkollore 6/1/2023
 
Kumtesë 6/1/2023
 
KUMTESË 6/1/2023
 
Përmes lojës dhe miqësisë deri te bashkëpunimi ndëretnik 6/1/2023
 
6/1/2023
 
Shaqiri në Bruksel: Po ndërtojmë arsim gjithëpërfshirës, inkluziv dhe të integruar që siguron njohuri, aftësi dhe kompetenca që u përgjigjen sfidave të reja globale 5/30/2023
 
Përmes lojërave shoqërore deri në zhvillimin e vlerave multikulturore 5/30/2023
 
Ministri i Arsimit dhe Shkencës Shaqiri në takime bilaterale në kuadër të procesit të skriningut në Bruksel 5/29/2023
 
Sot filloi provimi i maturës shtetërore në vitin shkollor 2022-2023 5/29/2023
 
Aktvendim për financimin e kompensimit të mjeteve të paguara për publikimin e punimeve shkencore në revista me një faktor ndikimi të referuar në bazat e të dhënave Web of Science ose Scopus për vitin 2021 5/26/2023
 
 
1 / 162 1 2 3 ..