Lajme dhe Ngjarje

 

12/7/2021
 
Carovska: Firmosja e marrëveshjes për "Horizont Europa 2021-2027" është mbështetje e drejtpërdrejtë e shkencës për zhvillim 12/7/2021
 
Carovska në hapjen e Qendrës Edukative të Kryqit të Kuq: Me rikualifikim dhe kualifikim shtesë deri në rritjen e mundësive për punësim 12/7/2021
 
Shpallje për angazhimin e kompanisë për konsulltime për kryerjen e revizionit të dokumentacionit të projektiti për nevojat e njesisë së projektit pranë MASH 12/6/2021
 
12/6/2021
 
Ndahen 20 bursa “ Boris Trajkovski” për studime të Programit ekzekutiv pan-europian të ciklit të dytë në Siti Kolegj në Selanik në bashkëpunim me Universitetet Jork dhe Strazbur 12/6/2021
 
Carovska në konferencë në Strasburg studimi i historisë është themeli i kulturës demokratike dhe inkurajon respektin për diversitetin 12/4/2021
 
Tomshiq nga MASH-i: Katër fakultete dhe 10 shkolla fillore dhe të mesme do të marrin qasje për personat me pengesa, punojmë në mënyrë sistematike në arsim gjithëpërfshirës të plotë 12/3/2021
 
Kisha fatin që asistenca arsimore të futet në fillim të arsimimit të fëmiut tim dhe menjeherë të ndjejë përfitimet si në aspektin financiar ashtu edhe në atë psikologjik 12/3/2021
 
Tomshiq nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës: Çdo fëmijë për ne është i rëndësishëm, me qasje sistematike sigurojmë arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës 12/3/2021
 
 
1 / 95 1 2 3 ..