Lajme dhe Ngjarje

 

Shaqiri mori pjesë në shpalljen e fituesve të garës së kompanive për nxënës të organizuar nga Xhunior Açivment 5/27/2022
 
Shaqiri në Strugë: Shkolla “Vëllezërit Milladinov” do të rinovohet plotësishtë , nga mbështejta e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 5/27/2022
 
Shaqiri në Ohër dhe Strugë, Aliu në Kërçovë: të rinjtë të fokusohen në arsimin e mesëm profesional sepse ofron mundësi më të mëdha për sukses personal 5/27/2022
 
K U M T E S Ë 5/27/2022
 
THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e III të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar 5/27/2022
 
THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e II të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar. 5/27/2022
 
THIRRJE TË PËRSËRITUR PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e I të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar. 5/27/2022
 
Tërpevska: gjysmëmaturantët të mendojnë mirë se ku do të vazhdojnë të mësojnë, rekomandimi ynë është që të fokusohen në arsimin e mesëm profesional 5/27/2022
 
Shkollat e mesme profesionale në Strumicë dhe Radovish, nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme i njoftuan me programet mësimore dhe kushtet për edukim 5/26/2022
 
„Mëso me mençuri , puno me profesionalizëm ” në Shtip dhe Sveti Nikollë 5/25/2022
 
 
1 / 124 1 2 3 ..