Lajme dhe Ngjarje

 

Bursa për studime dhe avancim profesional në institucionet e larta arsimore në Republikën e Kroacisë për vitin akademik 2021/2022 4/9/2021
 
Janë sjell programet e reja mësimore për klasën e parë për arsimin fillor 4/9/2021
 
Carovska në takim me stafin mësimdhënës, Mësimdhënësit janë të kënaqur me programet mësimore të reja për klasën e parë 4/8/2021
 
Carovska: Me konceptin e ri për arsimin fillor ne jemi duke bërë hap serioz drejt arritjes së barazisë gjinore 4/8/2021
 
MASH: Filloi vaksinimi me etapa të kuadrit mësimor 4/8/2021
 
Carovska: Urime për Ditën Botërore të Romëve, të ndërtojmë së bashku gjenerata të reja me vlerat ndërkulturore dhe josdiskriminim 4/8/2021
 
MASH dhe BZHA: Programe mësimore moderne në vitin e ri shkollor për nxënësit e klasës së parë, përpunimi është në fazën përfundimtare 4/7/2021
 
Carovska: Arsimi profesional siguron punësim të sigurt 4/6/2021
 
Carovska: Përmes projekteve dhe interaksionit nxënësit do të mësojnë të zgjedhin problemet 4/6/2021
 
Carovska: Ne e kuptuam rëndësinë e vërtetë të mësimdhënësit kur duhej të bëheshim mësimdhënës në shtëpi 4/6/2021
 
 
1 / 48 1 2 3 ..