Lajme dhe Ngjarje

 

MASH: 0.06% e nxënësve dhe 0,58 e mësimdhënësve pozitiv në KOVID-19 Protokollet janë efektiv, mësimi po zhvillohet pandërperë 10/27/2020
 
Carovska në samitin Digjital për Ballkanin Perëndimor: Mësimi në distancë është përgjigje e suksesshme me sfidat nga pandemia 10/26/2020
 
Thirrje publike për studentët që të sigurojnë tutori për nxënësit e shkollave fillore 10/23/2020
 
Carovska: Me dialog social planifikohen profilet e reja në arsimin e mesëm profesional 10/22/2020
 
Thirrje për revizion të dokumentacionit të projektit për rekonstruimin e Qendrave rajonale APT -së (arsim profesional dhe trajnim) 10/22/2020
 
Carovska: Sigurojmë arsim të mesëm cilësor për punësim më të mire 10/22/2020
 
Carovska në Koçan: Me sukses po funksionon mësimi online 10/21/2020
 
MASH dhe BZHA i informon shkollat për mënyrën e vlerësimit 10/20/2020
 
Carovska: Organizatat civile janë partneri ynë i rëndësishëm në luftën kundër Kovid-19 10/17/2020
 
Carovska: Qasja në arsimin cilësor është parandalimi më i mirë nga varfëria 10/17/2020
 
 
1 / 14 1 2 3 ..