header-mk

Екстерно Тестирање

 Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во основните училишта.

 

Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во средните училишта - за наставниците кои се задолжени да водат збирка на докази.

 

 

 

 *Ве молиме детално да ги разгледате правилниците, упатствата и ЧПП одделот, и потоа ако имате неразјаснети прашања или проблеми да контактирате некое од соодветните лица за контакт наведени подолу.

 

 

Одговорни лица за ЕЕТ (Електронско Екстерно Тестирање):

 

Контакт лица од Биро за развој на образованието за процесот на екстерното тестирање:

075/284-332 - Лилјана Самарџиска
070/276-198 - Ајше Ајрудали
076/445-959 - Ајше Селмани

 

Контакт лица од Центар за стручно образование и обука за екстерното тестирање:

078/396-131 - Лепа Трпечевска

 

Контакт лица од Државен Испитен Центар за екстерното тестирање:

076/490-313 - Виолета Наумовска

076/490-314 - Христијан Мицески

 

Контакт лица од секторот Основно и средно во Министерство за образование и наука:

076/298-320 - Абаз Фетиши
076/298-329 - Билјана Алексоска Треневска
071/229-108 - Верица Златановска Пауновска

 

Контакти за техничка подршка (за софтверот за ЕЕТ):

02 3248 010

072 249 606
072 249 619

070 214 943

070 285 490

070 380 307

Министер

Abdulakim Ademi

Абдилаќим Адеми

Министер за образование и наука на Република Македонија

misija-vizija-button-web

politika-kvalitet-web

eksterno1-baner1-4

eDnevnik-14-baner2

 

plagjati-14-baner2NaukaMK-baner-14

MCGO-baner

patent-logo1

eduvideo-14

skoool-mk-web

sportski-igri-web

e-ucebnici

domovi-web

matura-baner-14BRO-baner-14aCSOO-14-web 2 Logo_DIC

edulaws-web

1000knigi-2014-v2

interaktivna-webr

              Министерство за образование      
и наука 
 ул. Св. Кирил и Методиј бр.54
 1000 Скопје
 Република Македонија


Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414    
Е-пошта: contact@mon.gov.mk      

 

 

 119931-matte-grey-square-icon-social-media-logos-facebook-logo-300x300 Придружете ни се на Facebook      

 

 


Copyright © 2014 mon.gov.mk            

Сите права се заштитени.