Почитувани

Во прилог Министерството за образование и наука ви доставува два урнеци за полагање на стручен испит за приправници од средните и основни училишта.

Пријава за полагање на стручен испит - Основни училишта

Пријава за полагање на стручен испит - Средни училишта