Nё bazё te nenit 24 – b nga Ligji pёr arsim tё mеsёm („Gazeta zyrtare e Republikёs se Maqedonisе “ nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16) Ministria e arsimit dhe shkencёs shpalle :

THIRJE PUBLIKE 
Pёr ndarjen e shpёrblimit me tё holla pёr fitimin e medaljes sё arit, argjendit dhe bronzёs nga njera prej 13 olimpiadave ndёrkombetare shkencore tё nxenesit dhe arsimtarit i cili e ka pёrgatit nxenёsin per olimpiadё (International Science Olympiad)

1.Kushtet pёr pjesmarrje:
Nё thirrjen publike pёr ndarjen e shpёrblimit nё tё holla pёr fitimin e medaljes sё arit,argjenditdhe bronzёs nga njera prej 13 olimpiadeve ndёrkombёtare shkencore (International Science Olympiad), mundё tё aplikojnё nxenёsit – shtetas tё Republikёs se Maqedonise, se bashku me arsimtarin, - shtetas i Republikёs sё Maqedonise, i cili e ka pёrgatit pёr gara, dhe tё cilet e kanё fituar medaljen e arit, argjendit dhe bronzёs nё njёrёn praj 13 olimpiadeve ndёrkombёtare shkencore, (International Science Olympiad), tё vitit shkollor 2016/17.

2. Menyra dhe afati i aplikimit:
Nxenesi,sё bashku me arsimtarin i cili e ka pergaditё per garё, duhet tё bej kёrkesё ku iu bashkangjiten edhe dokumentet si vijon: vёrtetim qё ёshtё nxёnёs i rregullt, vёrtetim pёr arsimtarin se ёshtё i punёsuar nё shkollё, fotokopja e diplomёs ose tjetёr dokument qё verteton marrjen e medaljes sё arit,argjendit ose bronzёs nё njёren prej13 olimpiadave ndёrkombёtare shkencore (International Science Olympiad), llogaria e transaksionit tё nxenёsit dhe arsimtarit. Gjithashtu i bashkangjitet edhe Deklarata e nёnshkruar nga prindi-tutori pёr pёrpunimin e tё dhёnave personale tё nxёnesit, dhe Deklarata e nёnshkruar nga arsimtari ku pajtohet Ministria e arsimit dhe shkencёs, qё zyrtarisht ti siguroj dukumentetet e nevojshme nga institucionet publike me tё cilat ka Kontratё tё nёnshkruar pёr bashkёpunim.
Thirja ёshtё e hapur dhe fletёparaqitjet mundё tё dёrgohen çdo ditё pune deri te Ministria e arsimit dhe shkencёs ,nё kёtё adresё rr„Shёn Kiril dhe Metodij“ nr.54, 1000 Shkup, me theks „ pёr fitimin e medaljes sё arit, argjendit dhe bronzёs nё njeren prej 13 olimpiadave ndёrkombёtare shkencore (International Science Olympiad)“, mё sё voni deri me datёn 31.08.2017.

3. Ndarja e shpёrblimeve:

Ministria e arsimit dhe shkencёs do tё ndajё shpёrblimet individualisht nё tё holla, nxenёsit, dhe arsimtarit i cili e pёrgatiti pёr olimpiadё, me vlerё prej 12.000 denarё nё muaj pёr marrjen e medaljes sё arit, , 10.000 denarё nё muaj, pёr marrjen e medaljes sё argjendit dhe 8.000 denarё pёr marrjen e medaljes sё bronzёs. Shpёrblimi nё tё holla paguhet nё kohёzgjatje prej 12 muajve.

4. Fletёparaqitjet e derguara jasht afatit tё paraparё dhe jo tё kompletuara, nuk do tё shqyrtohen nga ana e Ministrisё sё arsimit dhe shkencёs.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook