Rregulloret për shkollat e mesme


Rregullore për mënyrën e kontrollit të objektivitetit të arsimtarit gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me çka nxënësit përfitohen me shkathtësi, respektivisht, nëpër lëndët mësimore për të cilat nuk mundet të kryhet vlerësimi ekstern e arritjeve të suksesit të nxënësve në shkollat e mesme publike.

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e vlerësimit të objektivitetit të arsimtarit gjatë notimit të arritjeve të suksesit të nxënësve nëpër lëndët mësimore me çka nxënësit përfitohen me shkathtësi, respektivisht nëpër lëndët mësimore p[r të cilat nuk mundet të kryhet vlerësimi ekstern e arritjeve  të suksesit të nxënësve në shkollat e mesme publike.

Rregullore për mënyrën e formimit dhe punën e komisionit shkollor, fshehtësia e materialit për vlerësim ekstern, mënyra e vlerësimit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe forma dhe përmbajtja e raportit nga vlerësimi ekstern e arritjeve të nxënësve në shkollat e mesme. (Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregullore për vitin 2014 këtu)

Rregullore për mënyrën e përgatitjes të raportit përmbledhës me rezultatet nga realizimi i vlerësimit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve në shkollën e mesme, si dhe mënyra e përcaktimit të përqindjes më të madhe, respektivisht, më të vogël të shmangieve të treguesit të fituar.

 

Rregulloret për shkollat fillore


Rregullore për mënyrën e kontrollit të objektivitetit të arsimtarit gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me çka nxënësit përfitohen me shkathtësi, respektivisht nëpër lëndët mësimore për të cilat nuk mundet të kryhet vlerësimi ekstern e arritjeve të suksesit të nxënësve në shkollat fillore.

Plotësim i rregullores për vlerësimin e objektivitetit të arsimtarit.

Rregullore për mënyrën e formimit dhe punën e komisionit shkollor, fshehtësia e materialit për vlerësim ekstern, mënyra e vlerësimit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe forma dhe përmbajtja e raportit nga vlerësimi ekstern e arritjeve të nxënësve në shkollat e mesme. (Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregullore për vitin 2014 këtu)

Rregullore për mënyrën e përgatitjes të raportit përmbledhës me rezultatet nga realizimi i vlerësimit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve në shkollën fillore, si dhe mënyra e përcaktimit të përqindjes më të madhe, respektivisht më të vogël të shmangieve të treguesit të fituar.

 

pistar-2

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

spiro alb

Zëvendës Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

horizontal alb

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook