Ministria e Arsimit dhe Shkencës ju informon se është në rrjedhë konkursi për pjesëmarrjen
në programin Fulbrajt për studenta , e cila është e dedikuar për post-studime për doktoratur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , për vitin akademik 2020-2021.
Informatat më të hollësishme në lidhje me procesin e aplikimit dhe fazat e përzgjedhjes në këtë program të përbashkët studentor të qeverive, të Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Maqedonisë, janë në dispozicion në linkun : - https://mk.usembassy.gov/fulbright-program-competition-for-the-2020-2021-academic-year-is-now-open/
Formulari i aplikimit mund të mirret nga linku: https://iie.embark.com/apply/visitingscholars ose https://foreign.fulbrightonline.org/.
Afati i fundit për aplikim është 1 nëntor 2019.