Ministreja  Deskoska mbajti një konferencë shtypi  për informimin e publikut për aktivitetet e ndërrmarra  brenda 100 ditëve të para të mandait  të saj. Ajo theksoi se 100 ditët e para në Ministrinë e arsimit dhe shkencës, përveç skenimit  të situatës ,ajo ndërrmori një sërë aktivitetesh të drejtuara në tre drejtime:

-së pari,aktivitete që synojnë largimin ose minimizimin e dëmeve nga politika mashtruese të qeverisë së mëparshme

-së dyti ,aktivitete që kanë për qëllim arritje epunëve aktuale brenda sektori

-së treti, aktivitet që synojnë zbatimin e reformave të parashikuara në programin e qeverisë së re, reformat që duhet të kontribuojnë në rritjen e cilësisë së arsimit.

Në grupin e parë të aktiviteteve që kanë për qëllim për të eliminuar ose minimizuar dëmet e politikave të gabuara të qeverisë së mëparshme ,ajo përmendi hapat e mëposhtëm :heqjen e testimit extern ,shtyerjen e programit të Kembrixhit  në shkollat e mesme ,ndërpritjen  e disa studimeve të shpërndara  (dis perzuara)me kërkesë të  univerziteve dhe futjen e programeve të reja studimore të cilët qeverija e mëparshme e kishte vënë në heshtje.

Ajo theksoi se është e kënaqur që masa e parë e qeverisë së re ishte në fushën e arsimit ,dhe ajo ishte -heqja e testimit extern. “Para zgjedhjes  së  Qeverisë  në  kuadër të Kuvendit jemi angazhuar për heqjen e textit extern  si një mekanizëm  që u keqpërdorej për ti bër presion mësuesusve duke mos qenë as trgues e as masë e cilësisë së arsimit.Në përputhje me këtë qëndrim, menjëher pas formimit të Qeverisë ne e  hoqëm textin extern.Kundërshtarëve tanë politikë sigurishtë ju erdhi çudi se si vullnetarisht hiqëm dorë nga mekanizmi i kontrollimit dhe presioni mbi mësuesit,por kjo masë është vetëm njëra ndër masat që vërtetuam dhe në të ardhmen do  të vërtetojmë se mësuesit  për ne do të jenë partnerë në ndërtimin e një arsimi  të mësuesve cilësorë”.-tha ministrja e arsimit dhe shkencës Renata Deskoska.

Si masë tjetër të cilën ajo e mori,e përmendi shtyerjen e programit Kembrixhnë arsimin e mesëm.”Menjëher pas marrjes  së këtij vendimi , nga Kembrixh International,isha informuar se edhe ata  me shenimet e tyre në vitin 2016,kanë shprehë shqetsim  për nxitimin  e futjes  këtë program në shkollat e mesme dhe mënyrën e përzgjedhjes sësë texteve shkollore.Në ato shenime,Kembrixh paralajmëron se për reformat në  arsimin e mesëm kanë nevoj për më shumë kohë  dhe e kanë bërë të ditur që programi Kembrixh nuk do të mundë të filloj prej shtatorit  të  vitit 2017 .Mandej ata sugjeruan shtyrjen e programit të Kembrixhit për klasën e nëntëpër një vit.Në letrën e dytë Kembrixh International thekson se i duhet kohë nga 18 muaj në 2 vjet dhe për të përshtatur textet shkollore dhe duke pasur parasysh afatet e ngushta  në të cilët bëhet kjo në Maqdoni,procesi përmban shumë dobësi.Për fat të keq ,procesi i kryer në qeverin e mëparshme,një proces që injoronte paralajmërimet  nga vet Kembrixhi,dëme  ju shkaktun  studentëve dhe mësuesve,por edhe  në reputacionin e Kembrixhit. Për  këtë  kush ka përfituar nga kjo ,unë lë publikun për të gjykuar,tha  ministreja Deskoska.

Këtë vit,para lajmërimit të konkurseve për regjistrimin në fakultete,Qeveria  e RM e dëgjoi kërkesën e univerzitetev edhe të studentëve.E ndërpritëm  lakërdin nga studimet fiktive të shpërndara për të cilët nuk ka interes për studentët as për universitetet.Nga ana tjetër , ne mundësuam regjistrimin e disa studimeve që qeveria e mëparshme kishte vënë në”ngrirje”.Ishin shënime të hapura për studime gjinore të UKLM,i grupit studimorë  i Sigurisë dhe Eurointegrimit UKLO,Ballo  Bashkëkohore e UGD, etj  na informonte Ministreja Deskoska .

Në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme në të kaluarën,ajo theksoi se në ministri kishin qenë të udhëzuar shumë procese me të cilët është kryer përgatitje për shkollën e re dhe vitin akademik,dhe njëkohësishtë  rifilloi  dhe procesi i reformave të plotë të politikave arsimore e cila i përfshinë të gjitha nivelet e arsimit .Kemi  hapur proces konsultativ  në kuadër të reformave që kemi  inicuar,me anë të cilës kemi përfshirë  të gjitha palët e interesuara që kanë mundësi tani tëndikojnë në plitikën dhe ta ngritin zërin e tyre për çështjet qëju interesojnë atyre ,tha mnistreja Deskoska.


Në procesin e ndryshimeve të ligjeve për arsim fillor dhr të mesëm që do të parashikojnë  zvoglimin e numrit të orëve dhe përgjegjësive administrative të mësimdhënësve,janë të konsulltuar dhe do tëmbahen konsultime me pleniumin e mësimdhënësve,sindikatat sektorin e OJQ –ve,nxënësit.Është përgatitur  tashmë texti për ndryshime legjistlative për avansmin e organizimit të nxënësve dhe pjesëmarrjen në procesin e vendimmarrjes në shkollat e mesme.Ky text do të jetëpjesë integrale  e ndryshimeve të tjera ligjore  “,tha ministreja Deskoska.

Në pjesën e procesit të rishikimit të texteve shkollore në arsim fillor dhe të mesëm ,na informoi që është krijuar on-line pyetsorë i cili është dorëzuar nëpër shkolla me anë të cilit mësimdhënësit mundë të japin mendimin e tyre për cilësinë dhe nevojën për ndryshime në textet shkollore që mësojnë.Deri tani janë të formuara komisione për tërheqjen e dy texteve shkollore nga përdorimi dhe në propozimin e tyre të njëjtat janë tërhequr .Duke pasur parasysh përpjekjet për të zvogluar numrin e nxënësve në klasa ,janë dhënë pëlqime për punësim në disa shkolla fillore dhe të mesëme,si dhe pëlqimin për formimin e klasave me numër të zvogluar të nxënësve.

Sa i përket arsimit të lartë, për momentin  është  duke u përgatitur një Ligj i ri për arsimin e lartë,përmes grupeve punuese që përfshijnë të gjitha palët e interesuara.Njëkohësishtë, me kërkesë të fakulteteve, janë miratuar punësime të reja të stafit me arsim të lartë, me qëllim që të rriten  kapacitetet e univerziteteve shtetërore për punën e tyre të rregullt.

Një nga përpjektet e Qeverisë së re në politikën e arsimit është mbështetja dhe rritja e përfshirjes në arsim .Për këtë qëllim, dy akte nënligjore janë ndryshuar me të cilët rregullohen të drejtat dhe mundësitë e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore.Këto ndryshime janë bërë me marrveshje me Shoqatat Qytetare që punojnë në këtë zonë.

Në fund, ministrja theksoi se  është e vetëdijshme për sfidat që janë para sajë ,problemet e mëdha dhe pritjet edhe më të larta.Ajo  shfrytëzoi rastin,të falënderojë gjithë qytetarët të cilët në vitin e fundit  e kanë kontaktuar,të cilët janë përgjigjur me një dëshirë për të ndihmuar në reformimin dhe japin sugjerime dhe ide.”Procesi i reformës është përpara nesh. Hap pas hapi,të udhëhequr nga parimet e përfshirjes ,transparencës dhe llogaridhënies  do ta dërtojmë   cilësimin  dhe sistemin modern të arsimit  tëcilët do ti përcjellin, monitorojnë  trendet globale dhe për ti fuqizuar brezat e ardhshëm në lidhje me sfidat e fundit “,përfundoi ministreja Deskoska.

MON ,  pres-konferenca ,Renata Deskoska

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook