Sot dhe nesër,një delegacion i udhëhequr nga ministri i arsimit dhe shkencës prof.-Dr.Renata Deskoska merr pjesë në takimin e Gjashtë ministrorë të platforms së ballkanit –Perendimor për edukimin ,trajnimin,hulumtimin dhe inovacionin,mbajtur në Beograd,Republika e Sërbisë.

 Përpos ministrës Deskoska, në takimin e ministries marrin pjesë edhe përfaqsuesit e komisionit Evropian,si dhe ministrat dhe përfaqsuesit e Ministrive të arsimit të Shqipërisë,Sërbisë,Malit të Zi, Bosnës dhe Hercegovinës dhe Kosovës.

Platforma për arsim dhe shkencë,si dhe Platforma e  kërkimit dhe inovacionit,janë takime vjetore të nivelit të lartë të organizuara nga komisioni Evropian. Në kët vit,takimi u hap nga komisioneri evropian  z. Tibor Navraçiq për arsim,kulturë,rini dhe sport.Qëllimi kryesor i platforms është të mbështesë integrimin e vendeve të Ballkanit Perendimor në fushën e kërkimit evropian.

,,Qëllimi i konferencës është të përmisojë bashkpunimin rajonal, të rrisë kapacitetet kërkimore dhe shkencore në vendet tona,të rrisë lidhjet midis kërkusve tanë dhe  lidhjet me kërkuesit në Be në mënyrë që vendet tona të jenë konkuruese brenda shkencës dhe arsimit,, tha ministrja Deskoska.

Gjatë takimit ministrja Deskoska mbajti mbledhje me komisionerin për arsim,culture rini dhe sport, z. Tibor Novraçiq.Biseduam për popullarizimin e këtyre programeve në vendet dhe univerzitetet tona,trajnimin e kërkuesve të rinj, qendrave kërkimore dhee gjithçka që don të thotë  për përfitimin e përvojave të stafit kërkues,stafit arsimor,studentëve tanë-në mënyrë që të përmisojnë njohurit e tyre dhe ta bëjnë Maqedoninë në një kuadër rajonal dhe evropian-tha ministrja Deskoska .

Ministrja Dekoska e beson  si shfrtëzuesi më i madhë të Fondeve të Be-së për zhvillimin e arsimit dhe shkencës, përfshirë dhe Erazmus plus dhe programet tjera.

Ministrat e arsimit nga rajoni ,gjatë mbledhjes së Gjashtë ministrore do të shqyrtojnë për gjendjen në sistemet arsimorë të vendeve të Ballkanit Perendimorë, do të vlerësojnë të arriturat e reformave dhe do të informohen për strateginë evropiane.

Gjatë këtij  takimit do të do të shenojnë 30 vjetorin e programit Erazmus, ndërsa fokusi i takimit të këtij viti do të jetë në zhvillimin e kapaciteteve kërkimore në fushën e arsimit të lartë, dhe do të rishikohen mundësitë  për rritjen e lëvizshmërisë mes vendeve të rajonit.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook