Të rrespektuar,

Procesi për përmisimin e cilësisë së arsimit fillorë dhe të mesëm ka flluar.Në Ministrinë e arsimit dhe shkencës,ishin të formura grupe të punës në të clët janë të përfshirë ekspertë nga MASH –it dhe Byroja për zhvillimin e arsimit(BZHA).

Qendra për  arsimin e mesëm professional ,inspektorati  Shtetëror i arsimit,përfaqsues të SASHK dhe MESO, shoqata e Defektologëve të Maqedonisë,Oda e psikologëve ë Maqedonisë,Plenumi i mësuesve, arsimtarë  dhe profesorë nga të gjitha  rajonet e vendit,si dhe shum pëfaqsues të organizatave qytetare.

Janë të themeluara tre grupe të punës të cilët në fund të javës punojnë në propozimet për ndryshimin  dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor ,Ligji për arsimin e mesëm,kurse grupi i tretë i punës do të punojnë në dispozitat e Ligjeve që kan të bëjnë për fëmijët me nevoja të veçanta  arsimore.

Qëllimi i këtij procesi gjithëpërfshirës është që të shqyrtohen nevojat e duhura nga të gjitha palët e interesuara,të jipen sugjerime dhe ide për të përmisuar sistemin e arsimit dhe për të rritur cilësin e arsimit nga ana e atyre që janë drejtëpërdrejtë të përfshirë dhe janë pjesë e procesit arsimor.

Simbas ministrës Deskoska,propozimet të pranuara nga grupet e punës janë thelbë në procesin për ndryshim cilësorë dhe plotësimin e Ligjit për arsim fillor dhe të mesëm ,kurse propozimet do të jenë në dispozicion të publikuar dhe të hapur për të debatuar  me qëllim se si të arrihen zgjidhjet më të mira ligjore.

Zgjidhjet të mira ligjore janë parakusht për arsim cilësor.

Me rrespektë,
Ministria e arsimit dhe shkencës.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook