Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se më 19 prill 2016 , në Madrid ( Mbretëria e Spanjës), do të mbahet Simpozium mbi instrumentet financiare evropiane për infrastrukturën kërkimore ne Horizon 2020-RI (infrastruktura kërkimore ).

Të gjithë të interesuarit që dojn të marrin pjesë në këtë simpozium njëditore mund te regjistrohen ne webfaqen http://www.rich2020.eu/symposium2016, ku njëkohsisht mund ta shohin edhe agjenden