KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2019/ KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën... Enjte, 31 Tetor 2019 Në zbatim të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për Standardet e Studentëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë s ëVeriut" Nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 dhe 20/19) dhe nenit 2 të Rregullores për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore ("Gazeta...
KONKURS PËR KTHIMIN E MJETEVE PËR BLERJEN E INSTRUMENTIT MUZIKOR PËR VITIN SHKOLLOR/AKADEMIK 2019/2020 Merkure, 30 Tetor 2019 Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11) dhe neni 3 të Ligjit për mbështetjn e të rinjëve gjatë blerjes së instrumenteve muzikore ( “ Gazeta Zyrtare...
KUMTESË Premte, 25 Tetor 2019 Me qëllim të promovimit të praktikave të mira të aktiviteteve për mes të cilave kultivohen marrëdhënie harmonike e që bazohen në rrespektimin e diversit, ndërtimin e një shoqëri multikulturore dhe multietnike me çka mundësohet ngritje e institucioneve edukativo arsimore të suksesshme bashkëkohore dhe...
Ora më e madhe në botë 2019 - ftesë për pjesëmarrje dedikuar nxënësve dhe mësimdhënësve Enjte, 24 Tetor 2019 Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me UNICEF-in dhe Bashkimin Evropian i fton të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit në Republikën e Maqedonisë së Veriut të marrin pjesë në orën më të madhe në botë 2019. Kjo është iniciativë ku fëmijëve dhe mësimdhënësve të tyre ju mundësohen resurse që të...
Mundësi për pjesëmarrje në trajnim për zhvillimin e shkathtësive për bashkëpunim ekonomik dhe teknik Enjte, 17 Tetor 2019 Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se në vazhdim është thirrja publike për aplikim dhe pjesëmarrje në trajnim për zhvillimin e shkathtësive profesionale për bashkëpunim ekonomik dhe teknik në kuadër të Programit për bashkëpunim teknik dhe ekonomik të Qeverisë së Indisë.  Në thirrjen publike...
Sfida e Kodimit në kuadër të programit “ Shkollat e shekullit 21 në Ballkanin Perëndimor” Marte, 08 Tetor 2019 Në kuadër të programit “Shkollat e shekullit 21”, Këshilli Britanik në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës organizon sfidë për kodim për të gjithë nxënësit e moshës 10 - 15 vjeç ( klasa 6-9 ) e shkollave fillore të cilat ishin përfshirë në ciklin e parë të trajnimeve të mendim kritik, zgjidhjen...
Ndërtohet veb platformë nacionale për arsim – bazë e aktiviteteve edukativo- kreative e dedikuar për edukator dhe mësimdhënës Ndërtohet veb platformë nacionale për arsim – bazë e aktiviteteve edukativo- kreative e dedikuar për edukator dhe mësimdhënës Premte, 04 Tetor 2019 Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se në rrjedhë është implementimi i projektit për ,, krijimin e mjedisit i cili mundëson përmirësimin e kualitetit të arsimit dhe mësimit nëpërmjet ko-krijimit dhe Inovacioneve” i udhëhequr nga Smart Ap- Laboratori për inovacioine sociale, përkrahur nga Ministria...

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin akademik 2017/2018 ndanë 18 bursa për studime (të rregullta) deridiplomike, studime të magjistraturës dhe specializime në universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në adresën elektronike www.csc.edu.cn/laihua ose në www.campuschina.org, numri i Agjencisë 8071, pastaj Fletëaplikimin e plotësuar në letër së bashku me dokumentet në vazhdim:

- Kopje të dëftesave për përfundimin e arsimit të mesëm ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuara në noter.
- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuar në noter,
- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze të vërtetuar në noter,
- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime) dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës),
- Dy rekomandime nga profesorë universitarë ( studime të magjistraturës dhe specializime)
- Biografi të shkurtër,
- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur ( informacione më të hollësishme në (htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),
- Vërtetim mjekësorë (Foreigner Physical Examination Form) plotësohet në gjuhë angleze , duhet t′i përmbajë të gjitha analizat e përmendura, të përmbajë nënshkrimin e mjekut, vulë zyrtare të Entit shëndetësor dhe fotografi të kandidatit.
- Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),
- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për studime në art përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë edhe CD me krijimet e tyre artistike ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe 2 vepra sipas përzgjedhjes së tyre).

në tre ekzemplar ( një origjinal dhe dy kopje) dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup, Republika e Maqedonisë , me shënim - Aplikim për bursë për studime në Republikën Popullore të Kinës.


Afati i fundit për aplikim është 04.04. 2017.

Informacionet më të hollësishme për mënyrën e aplikimit gjenden në web faqen http/www.campuschina.org ose http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

Kontakt personi në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës : Ollga Dukovska Atov, tel: 02 3140 185 .

Kandidatët të cilët do të pranohen, studimet do t'i fillojnë nga shtatori i vitit 2017 .
Përzgjedhja e kandidatëve do ta bëhet nga ana e Ambasadës së RP të Kinës në Republikën e Maqedonisë.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

eDnevnik-14 alb plagjati-14 alb v2 eksterno-prashanja-alb v2 NaukaMK2 PatentMK2

konkursi-mongovmk alb domovi alb logo edu eng1      skoool-mk e-ucebnici2

sportski-igri FZI-Logo-web1 1000knigi-2014  npro-edumk alb v2

matura-web DIC-v3 BRO-baner CSOO alb v2 linkovi-alb v2

 

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook