KONKURS për ndarjen e mjeteve për financim të shpenzimeve materjale dhe shërbimeve, për botimin e përmbledhjeve të punimeve nga tubimet shkencore të mbajtura për vitin 2019 Enjte, 29 Gusht 2019 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 dhe nenit 52-a paragrafi 2 të Ligjit për veprimtarinë shkencore dhe kërkimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13 , 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), Nenet 2 dhe 3 të Rregullores mbi mënyrën e financimit dhe...
KONKURS për ndarjen e mjeteve të kërkuesve shkencorë vendas për qëndrimet e studimit jashtë vendit për vitin 2019 Enjte, 29 Gusht 2019 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtarinë shkencore - kërkimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41 / 14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16) nenet 2 dhe 9 të Rregullores për mënyrën e financimit të organizimit të tubimeve shkencore...
KONKURS për ndarjen e mjeteve, për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas në tubimet shkencore ndërkombëtare për vitin 2019 Enjte, 29 Gusht 2019 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 dhe nenit 52-a paragrafi 3 të Ligjit për veprimtari Kërkimore- Shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13 , 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), Neni 2 i Rregullores për mënyrën e financimit të organizimit...
Bursa Chevening për Qeverinë Britanike Bursa Chevening për Qeverinë Britanike Enjte, 22 Gusht 2019 Në periudhën nga 5 gusht deri më 5 nëntor 2019,Sekretariati Çevening pranon aplikime për bursa për vitin shkollor 2020/2021. Paraqitja bëhet në www.chevening.org/apply. Bursat Chevening u ndahen personave që tregojnë potencial udhëheqës dhe kanë bazë të shkëlqyera akademike.Bursa ofron mbështetje financiare...
Bursa pёr studime dhe hulumtime të doktoraturës dhe pastdoktoraturës nё Zvicёr pёr vitin akademik 2020/2021 Marte, 13 Gusht 2019 Ministria e Arsimit dhe Shkencёs njofton se Komisioni federal pёr bursa pёr studentёt e huaj të Qeverisё sё Zvicrёs pёr vitin akademik 2020/2021 do tё ndajё mё sё shumti 30 bursa pёr studime dhe hulumtime të doktoraturës dhe postdoktoraturës pёr studentёt nga vendet e Evropёs Qendrore dhe Lindore si...
Konkurs për ndarjen e bursave për studentë shtetas të huaj në interes të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2019/2020 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë shtetas të huaj në interes të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2019/2020 Marte, 13 Gusht 2019 Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin e punës në organet e administratës shtetërore (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11 dhe Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19 dhe 110/19), neni 51 të Ligjit për standarde...
KONKURS për marrëdhënie pune me kohë të caktuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës Premte, 09 Gusht 2019 Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alinea 6 të Ligjit për punonjësit në sektorin publik ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe 143/19) dhe 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie të punës („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “nr. 62/05,...

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

eDnevnik-14 alb plagjati-14 alb v2 eksterno-prashanja-alb v2 NaukaMK2 PatentMK2

konkursi-mongovmk alb domovi alb logo edu eng1      skoool-mk e-ucebnici2

sportski-igri FZI-Logo-web1 1000knigi-2014  npro-edumk alb v2

matura-web DIC-v3 BRO-baner CSOO alb v2 linkovi-alb v2

 

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook