Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници

1. Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

- Англиски јазик (прв странски јазик) за II одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за III одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за IV одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за V одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

- Англиски јазик (прв странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

- Француски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

- Француски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

- Француски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

- Француски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

- Руски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

- Руски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

- Руски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

- Руски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

- Германски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

- Германски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

- Германски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

- Германски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование.

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот, со најмалку 10 години работно искуство во настава и

- да бидат наставници од основно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот, со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

-уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кадидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република СевернаМакедонија),

- изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

- преглед на регистирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија

- потврда од установата во која е вработен.

Пријавата може да се преземе од следниот линк, или да се подигне во просториите на Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Архивата на Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 01.06.2020 година.

Некомплетните или ненавремено доставени пријави, нема да бидат разгледувани.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook