Јавен повик

за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска Академија

Спортската академија започнува потрага по спортски таленти во Република Северна Македонија, кои што ќе бидат дел од ДСУ „Спортска академија“ во паралелки за фудбал, ракомет, кошарка и тенис за учебната 2019/2020 година, кои освен во Скопје, предвидени се и како истурени паралелки во следните општини:


- СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, фудбал;

- СОУ „Перо Наков“ – Куманово, кошарка;

- ОУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид, фудбал;

- СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп, фудбал;

- СОУ „Никола Карев” – Струмица, фудбал;

- СОСУ„Моша Пијаде“ – Тетово, фудбал;

- СОУ „Коле Нехтенин” – Штип, фудбал.

Целта на Спортската академија е учениците, спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис.

Учениците ќе бидат подложени на посебна, специјално за оваа намена, креирана програма за образование и тренинг. За работа со учениците ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик и физиотерапевт. Кандидатите за упис во прва година, во средно училиште ќе бидат селектирани од стручна комисија.

Селекцијата ќе се врши по региони низ цела територија на РепубликаМакедонија и ќе се одвива во фази:
- Скаутирање од стручни лица
- Селекција од стручен тим
-
Тестирање на психофизичките способности од страна на стручна комисија

На учениците кои ќе бидат примени, а кои не се од регионот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, а превоз до училиштето и до спортските терени ќе биде обезбеден за сите ученици, во согласност со закон.

Листата на локации и датуми на кои ќе се врши првичната селекција како и листата на одговорни контакт лица за секој спорт од конкретната Спортска федерација е следната:


За спортските паралелки по фудбал

(Фудбалска федерација на Македонија)

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гостивар и Кичево, а за паралелката на албански наставен јазик може да се пријават и ученици од други општини)
Датум: 07.05.2019г,
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка треваво Скопје                         Почеток:10.00ч                                                                                                              Собир и евидентирање во 8.00ч на терен на опшптина Тетово со вештачка трева. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Насуф Латифи 070/502-151 и Борче Мирчевски 075/334-224, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гевгелија, Валандово, Радовиш, Дојран, Берово, Пехчево, Демир Капија)          Датум: 07.05.2018г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток: 14:00ч
Собир и евидентирање во 09.00 ч на терен на опшптина Струмица со вештачка трева
. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Васко Георгиев 075/259-453 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Битола(други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар и Ресен)                                                                                                                                Датум: 08.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток:14:00 ч,
Собир и евидентирање
во 08.00ч пред СОУ „Кузман Шапкарев“ – Битола. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Лазo Гаштаров 076/282-070 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка, Македонска Каменица и Велес)
Датум: 08.05.201,
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток: 10:00ч,
Собир и евидентирање во 07.30 ч пред СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип.
Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Димитар Маџунаров 078/476-715 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга и Дебар)          Датум: 09.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје                    Почеток: 14:00 ч,
Собир и евидентирање
08.30 ч на терен на општина Охрид со вештачка трева Биљанини извори.                                                                            Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Гоце Толески 078/208-604 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп(други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Крушево, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино)                                                                                Датум: 09.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје                    Почеток: 11:00 ч,                                                                                                             Собир и евидентирањево 07.30 ч на терен на општина Прилеп со вештачка трева.                                                                                                       Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Тони Наумоски 078/308-575 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово)
Датум: 10.05.2019г                                                                                                        Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева                         Почеток: 10:00 ч,
Собир и евидентирање
во 09.00 ч                                                                  Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај Звонко Златановски 078/345-402 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

За сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција, втор круг на селекции ќе се организира во деновите 28, 29 и 30 мај 2019г на Тренинг Центарот на ФФМ, за истото дополнително ќе бидат објавени распореди за селекција преку регионалните координатори.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МФФ за сезона 2018/2019

*Превозот со автобус за двата круга на селектирање ќе го организира ФФМ заедно со координаторите на наведените градови.

*Секој кандидат да го испрати електронски формуларот пополнет, кај соодветниот координатор во рокот до кога е наведено пријавувањето.

Кандидат за град

 

Име

 

Презиме

 

Дата на раѓање

 

Место на раѓање

 

Клуб во кој е член

 

Позиција која игра

 

Алтернативна позиција која игра

 

За спортските паралелки по ракомет

(Ракометна федерација на Македонија)

Велес                                                                                                                  Датум: 07.05.2019г                                                                                                                 Место: спортска сала „Гемиџии“ – Велес                                                           Почеток: 10:00 ч                                                                                                                  

Скопје                                                                                                                                     Датум: 08.05.2019г, 15.05.2019г I 22.05.2019г                                                                                                           Место: Спортска сала при Факултет за физичко образование, спорт и здравје                                                                                                                                 Почеток:08:00 ч

Охрид                                                                                                                                Датум: 09.05.2019г                                                                                                              Место:спортска сала „Билјанини Извори“ – Охрид                                       Почеток: 11:30 ч                                                                                                                  

Контакт за дополнителни информации:Милева Велкова 077/932-747

Кандидатите се пријавуваат на самото место на селекција половина час пред почетокот на селекцијата.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина (не постара од 6 месеци) или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2018/2019.

За спортските паралелки за кошарка

(Македонска кошаркарска федерација)

Скопје                                                                                                                                    Датум: 06.05.2019г                                                                                                                    Место: спортска сала „Кале“ (мала сала)                                                            Почеток: 11:00 ч.                                                                                                   Селекција на ученици од: Крива Паланка, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Охрид, Битола и Прилеп.  

Скопје                                                                                                                                      Датум: 13.05.2019г                                                                                                                     Место: спортска сала “Кале” (мала сала)                                                           Почеток: 11:00 ч.                                                                                                     Селекција на ученици од: Штип, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Радовиш, Струмица, Велес, Кавадарци, Неготино и Гевгелија.    

Скопје                                                                                                                                     Датум: 12.05.2019г                                                                                                                      Место: спортска сала “Кале” (мала сала)                                                            Почеток: 11:00 ч.

Селекција на повикани ученици кои ќе бидат селектирани од претходните два селективни тренинзи, како и ученици кои не можеле да бидат присутни на претходните термини.

Контакт за дополнителни информации:

Е-маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и contact@basketball.org.mk

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2018/2019.

За спортската паралелка за тенис

(Македонска тениска федерација)

Скопје(прва селекција)

Датум: 10.05.2019г                                                                                                                                       Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје                                                                Почеток: 10:00 ч                                                                                                              

Скопје (втора селекција)

Датум: 23.05.2019г                                                                                                                                      Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје                                                                 Почеток: 10:00 ч                                                                                                               

Кандидатите се пријавуваат на самото место на селекција непосредно пред почетокот на селекцијата.

Контакт за дополнителни информации:

ГоранШевченкоОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.или Глигор Санев Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook