Ве известуваме дека при пополнување на електронската апликација поставена на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk, во полето „ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗАПИШАН ВО СТУДИСКАТА 2017/2018“, внесете го податокот за зимски семестар запишан во студиската 2018/2019 година.


Во полето „ВНЕСЕТЕ ГО БРОЈОТ НА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, ЗАКЛУЧНО СО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО СТУДИСКАТА 2016/2017“, внесете го бројот на положени испити заклучно со летниот семестар во студиската 2017/2018 година.


Во полето „ВНЕСЕТЕ ГО БРОЈОТ НА ПРЕДВИДЕНИ ИСПИТИ, ЗАКЛУЧНО СО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО СТУДИСКАТА 2016/2017“, внесете го бројот на предвидени испити заклучно со летниот семестар во студиската 2017/2018 година.

 

Се извинуваме за ненамерниот технички пропуст и информираме дека во тек е постапка за корекција на поставената апликација. Сите поднесени електронски апликации од страна на кандидатите во меѓувреме, ќе бидат земени во предвид.