Почитувани,
Ве известуваме дека се објавени резултатите  од прва година и студентите од погорните години кој се пријавиле на конкурсот за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година  – ПРОДОЛЖЕН РОК  во градот Штип.По објавување на списоците со рангирани студенти, студентите  имаат право на приговор во рок од 5 дена кој се поднесува во Министерството за образование и наука до Комисијата за студентски домови за. градот Штип.

Hiljadnikov prodolzen rok 2018-2019.STIP

BRAKA MILADINOVCI prodolzen rok 2018-2019.STIP

LOGOS prodolzen rok 2018-2019.STIP

OAZA prodolzen rok 2018-2019.STIP