Примени кандидати Т.С. Сениќ

Список на примени ученици во ученички дом Мирка Гинова Битола

Список на примени ученици во Студентски дом Браќа Миладиновци - Штип

Список на примени ученици во Студентски дом Орде Чопела - Прилеп

Список на примени ученици во ученичкот дом Проф Мијалковиќ Куманово

Список на примени ученици во ученичкиот дом Ванчо Питошески Охрид

Список на примени ученици во ученичкиот дом Димитар Влахов Скопје

Список на примени ученици во ученичкиот дом Димитар Влахов Струмица

Список на примени ученици во ученичкиот дом Здравко Цветковски Скопјe

Список на примени ученици во ученичкиот дом Искра Штип

Список на примени ученици во ученичкиот дом К.П Мисирков Кавадарци

Список на примени ученици во ученичкиот дом Кочо Рацин Св. Николе

Список на примени ученици во ученичкиот дом Лазар Лазаревски Велес

Список на примени ученици во ученичкиот дом Панче Караѓозов Скопје

Список на примени ученици во ученичкиот дом Партеније Зографски Скопје

Список на примени ученици во ученичкиот дом Боро Менков - Крива Паланка

Список на примени ученици во ученичкиот дом Димитар Влахов Скопје

Список на примени ученици во ученичкиот дом Лазар Лазаревски - Велес

Список на примени ученици во ученичкиот дом Мирка Гинова - Битола

Список на примени ученици во ученичкиот дом Професор Михајловски - Куманово

Список на примени ученици во ученичкиот дом Св. Наум Охридски - Скопје