Почитувани,

Ве известуваме дека објавуваме резултати од Конкурсот за прием на студенти запишани во прва година на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година за градовите Битола, Охрид и Прилеп.
По објавување на списокот, студентот има право на приговор во рок од 5 дена кој се поднесува во Министерството за образование и наука, до Комисијата за прием на студенти во градовите Битола, Охрид и Прилеп.

Правна поука: Приговорите по резултатите се доставуваат до Министерството за образование и наука, ул.„Коце Металец“ бр.54, 1000 Скопје, во рок од 5 дена од денот на објавување на резултатите.

Список на кандидати од прва години кои аплицирале по прв пат и чии апликации се прифатени и ќе бидат сместени во Студентскиот дом „Кочо Рацин“ Битола

Приговори