МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Педагошка служба

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници

1. Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба,  ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

-   Италијански јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишното основно образование,
-  Италијански јазик  (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишното основно образование,
-  Италијански јазик  (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишното основно образование,
-   Италијански јазик  (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишното основно образование,
- Италијански јазик (втор странски јазик) за I година на средното четиригодишно образование,
- Италијански јазик (втор странски јазик) за II година на средното четиригодишно образование,
-  Италијански јазик (втор странски јазик) за III година на средното четиригодишно образование,
-   Италијански јазик (втор странски јазик) за IV година на средното четиригодишно образование,

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и
- да бидат наставници од основно односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.
Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:
-    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кадидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија),
-    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование,
- преглед на регистирани податоци  во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и
- потврда од установата во која е вработен.

Пријавата може да се преземе од веб страната на Министерството за образование и наука   или да се подигне во Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 27.04.2018 година.

Некомплетните или ненавремено доставени пријави,  нема да бидат разгледувани.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-petar-mk

Заменик министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo

мостови

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook