Во врска со Јавниот оглас за вработување во Министерството за образование и наука, поточно за работното место Помлад соработник за јавни набавки, Одделение за координација на јавни набавки, би сакале да Ве информираме подетално околу настанатата ситуација.

Во минатото, на 06.05.2011 година, во МОН, било вработено лице што по класификацијата на научно-истражувачки подрачја, спаѓа во научно подрачје - Општествени науки, група Кинезиологија.

Со Решение од 25.08.2014 година, лицето се распоредува на работно место Помлад соработник за поддршка на јавните набавки, и на истото работно место е до денес. Вработеното лице поседува Потврда за положен испит за лице за јавни набавки, издадена од Министерство за финансии, Биро за јавни набавки.

Кога лицето се вработило на тоа работно место, неговото образование било предвидено во Правилникот за работни места на МОН за таа позиција, а новите огласи за вработување мора да го содржат образованието што го имаат вработените во МОН од претходно на тоа работно место.

Единствената причина поради која не е избришана квалификацијата од  Правилникот за работни места, сега веќе предвидена во новиот оглас за вработување, е поради фактот што лицето сега поседува Потврда за положен испит за лице за јавни набавки. Доколку неговото образование (Кинезиологија) биде избришано од систематизацијата, лицето кое веќе е вработено, треба да биде прогласено за технолошки вишок во МОН.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-petar-mk

Заменик министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook