Второто пријавување - прв уписен рок во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година беше на 5 јули 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места се објавени на 06 јули 2017 година.

Од доставените прегледи на јавните средни училишта за бројот на пријавени и запишани ученици, како и бројот на слободни места за вториот уписен рок добиени се следните податоци :

Во второто пријавување - прв уписен рок вкупно се пријавија 6288 ученици од кои:
• 4 449 ученици за настава на македонски наставен јазик,
• 1 687 ученици за настава на албански наставен јазик,
• 136 ученици за настава на турски наставен јазик и
• 16 повторувач.

По второто пријавување - прв уписен рок вкупно се запишаа 3 151 ученик од кои:
• 2 639 ученици за настава на македонски наставен јазик,
• 495 ученици за настава на албански наставен јазик,
• 9 ученици за настава на турски наставен јазик и
• 8 повторувачи.

Според видот на образованието, во второто пријавување - прв уписен рок запишани се вкупно:

• 1 081 ученик во гимназиско образование од кои:
 992 ученици на македонски наставен јазик,
 85 ученици на албански наставен јазик,
 4 ученици на турски наставен јазик и
 0 повторувачи.
• 2 036 ученици во стручно образование од кои:
 1 617 ученици на македонски наставен јазик,
 406 ученици на албански наставен јазик,
 5 ученици на турски наставен јазик и
 8 повторувачи.


Слободни места за августовскиот уписен рок има за вкупно 22 307 ученици од кои:
• 14 334 слободно место за настава на македонски наставен јазик,
• 7 089 слободни места за настава на албански наставен јазик,
• 810 слободни места за настава на турски наставен јазик,
• 34 слободни места на српски наставен јазик и
• 40 слободни места за повторувачи.

Слободни места за августовскиот уписен рок има:

• во гимназиско образование 5 736 слободни места од кои:
 3 220 за ученици на македонски наставен јазик,
 2 131 за ученик на албански наставен јазик,
 340 за ученици на турски наставен јазик,
 34 за ученици на српски наставен јазик и
 11 за повторувачи.

• во стручно образование 16 465 слободни места од кои:
 11 084 за ученици на македонски наставен јазик,
 4 892 за ученици на албански наставен јазик,
 470 за ученици на турски наставен јазик и
 19 за повторувачи.


Во првиот уписен рок - по двете пријавувања, запишани се вкупно 14 608 ученици од кои:

11 456 ученици за настава на македонски наставен јазик,
2 959 ученици за настава на албански наставен јазик,
108 ученици за настава на турски наставен јазик и
85 повторувачи.

Во првиот уписен рок - по двете пријавувања, според видот на образованието, запишани се вкупно:

5 997 ученици во гимназиско образование од кои:
 4 840 ученици на македонски наставен јазик,
 1 026 ученици на албански наставен јазик,
 68 ученици на турски наставен јазик и
 63 повторувачи.

8 187 ученици во стручно образование од кои:
 6 253 ученици на македонски наставен јазик,
 1 873 ученик на албански наставен јазик,
 40 ученици на турски наставен јазик и
 21 повторувачи.


Во вкупниот број на запишани ученици и слободни места за второто пријавување, не е пресметан бројот на учениците од средните училишта за уметничко образование и спортската гимназија, бидејќи учениците во тие училишта полагаат дополнителни испити.

Слободни места за запишување на ученици во августовскиот уписен рок има во сите општини и Градот Скопје во Република Македонија.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот уписен рок се врши на 24 август 2017 година, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2017 година.

ministerka-slika-mk-2

Министер за образование и наука

zamenik-mk 

Заменик министер за образование и наука 

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo

strategija-prepriemachko

SDIS v2

 

mon_slika.jpg

мостови

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 Untitled-Banner 1

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook