Министерот за образование и наука, г. Пиштар Лутфиу учествуваше на регионалната конференција: „Финансирање на високото образование: Примена на стратешката визија”, која се одржа во Котор, Црна Гора, организирана од Светската Банка во соработка со Министерството за oбразование на Црна Гора.

Целта на ова конференција беше да ја олесни размената на знаења помеѓу високите функционери на владите на различните држави за најновите новини и ветувачките практики за приближување на стратегиите за финансирање на високото образование со специфичните цели на политиката.

На ова конференција учествуваа и претставници од Министерствата за образование и финансии од Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Грузија (Џорџија), Латвија и Украина, каде дискусиите беа насочени кон приодите на имплементацијата и лекциите научени од искуството во вистинскиот реален живот.

Министерот Лутфиу истакна дека главната стратешка опција одобрена од Македонија за транзиција кон еден правец на повисок економски раст е да се развие покомпетитивен сектор и сектор за претпријатијата насочени кон извозот. За подршка на ова стратегија, секторот за високо образование треба да се трансформира себеси и да ги зголеми своите перформанси. Мобилизацијата на потребните количини на ресурсите и градењето на еден модел на модерна распределба на ресурсите, се приоритети кои ќе овозможат едно потребно ниво на ресурсите и соодветните напори за промоција на иновациите и високата перформанса во редот на институциите на високото образование.

Врз основа на лекциите кои произлегуваат од еволвурањето на механизмите за финансирање од државите на ОЕЦД во минатата деценија ние следиме соодветен модел за алоцирање на средствата во високото образование во Македонија кое би ги имало следниве осум начела за упатство:

 Тесна поставеност со националните приоритети,
 Експлицитна поврзаност со перформансата,
 Рамноправност помеѓу сите групи на населението,
 Конзистентност и комаптибилност помеѓу разните инструменти за финансирање,
 Објективност и транспарентност во процесот на алоцирање и критериумите,
 Стабилнност со тек на времето,
 и инстутиционална независност и отчетност.

„Главниот предизвик на планираните финансиски реформи е да ја олесни примената на најдобрите меѓународни практики кои имаат за цел да ја тераат напред перформасата и да донесат нови однесувања во сите погледи на високото образование”, заклучи министерот Лутфиу.

ministerka-slika-mk-2

Министер за образование и наука

zamenik-mk 

Заменик министер за образование и наука 

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

baner2 Foto novo

мостови

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 Untitled-Banner 1

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook