Прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година Вторник, 18 февруари 2020 Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010,51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член...
Јавен повик за доделување на парична награда за освоена прва, втора или трета награда или златен, сребрен, односно бронзен медал на меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки Јавен повик за доделување на парична награда за освоена прва, втора или трета награда или златен, сребрен, односно бронзен медал на меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните... Понеделник, 17 февруари 2020 Врз основа на член 45 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Министерството за образование и наука објавува Ј А В Е Н  П О В И Кза доделување на парична награда за освоена прва, втора или трета награда...
Повторен Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година Повторен Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година Петок, 14 февруари 2020 Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11), член 24 од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“...
Јавен повик за акредитација на здруженија на наставници кои организираат натпревари на општинско, регионално и државно ниво за ученици од основните училишта Јавен повик за акредитација на здруженија на наставници кои организираат натпревари на општинско, регионално и државно ниво за ученици од основните училишта Четврток, 13 февруари 2020 Врз основа на член 44 став 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) и Правилникот за образецот на барањето и начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по...
Известување за истражувачите и истражувачките установи во Република Северна Македонија - склучен е нов договор со EBSCO Известување за истражувачите и истражувачките установи во Република Северна Македонија - склучен е нов договор со EBSCO Среда, 12 февруари 2020 Министерството за образование и наука информира дека во ноември 2019 година, склучи нов Договор со EBSCO Publishing, Ипсвич, САД за пристап до 14 бази на научни списанија од кои најзначајна е базата Academic Search Complete. Со потпишување на Договорот се обезбеди...
Известување за истражувачите и истражувачките установи во Република Северна Македонија - можности за користење на придобивките од Е-CRIS системот Среда, 12 февруари 2020 Веб-апликацијата E-CRIS како информациски систем за истражувачката дејност е развиена да овозможи бесплатна понуда на корисниците на апликациите COBISS. Во Република Северна Македонија, Информацискиот систем за истражувачка дејност E-CRIS.МК го управува Националната...
Конкурс за избор на наставници за организирање на настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на РСМ кои се со постојан или привремен престој во странство Конкурс за избор на наставници за организирање на настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на РСМ кои се со постојан или привремен престој во странство Вторник, 11 февруари 2020 Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/2019) и член 3 од Правилникот за начин и постапка за избор на наставници кои изведуваат настава за основно образование на мајчин јазик...

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

eDnevnik plagjati eksterno-prashanja NaukaMK2 PatentMK2

konkursi-mongovmk domovi-web  logo edu eng1       skoool-mk e-ucebnici2

sportski-igri FZI-Logo-web1 1000knigi-2014  npro-edumkmatura-web

DIC-v3 BRO-baner CSOO-baner linkovi

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook